Karin Willén

Konstkonsult för Konstnärscentrum öst – skissförslag för bostadsgård i Uppsala, konstnär Christine Ödlund

Förslaget till ny utformning av en bostadsgård tog jag fram i dialog med Christine Ödlund.

Som konstkonsult i Konstnärscentrum öst och med uppdrag för HSB Uppsala, skissade Ödlund på två aluminiumskulpturer för ett nybyggt huskomplex invid Fyrisån. Den ena skulpturen avsågs bli ett deformerat växthus, utvecklat tillsammans med växthustillverkaren Sweden greenhouse.

De redan projekterade landskapsritningarna för gården innehöll ett standardväxthus och diverse brokiga standardlekredskap och giftig mjuk asfalt. Vi resonerade oss fram till hanterbara förändringar av gårddesignen i dialog med uppdragsgivaren HSB Uppsala – högre kvalitet på sten och större stenlagd yta, större och högre blomplanteringar, ny lekutrustning av växande träd och markbeläggning av bark bl a.

Tyvärr beslöt uppdragsgivaren att inte gå vidare bl a på grund av att bostäderna redan sålts med presentation av den ursprungliga utformningen. Christine fick istället skissa på nytt och en gestaltning av nio inre trapphus med ett partitur i aluminium är på plats i början av 2020. 

Presentation av skissförslaget